Promano

Jag som driver Promano heter Göran Carlsson, och erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Utbildning inom ledarskap och personlig utveckling
  • Konsulttjänster
  • Coaching
  • Författarskap
  • Förlag och bokförsäljning 

Läs mer om tjänsterna.

 

De värderingar som ligger till grund för mitt arbetssätt bygger bl.a. på gestaltteori. Några hörnstenar är: 

  • Var som du är
  • Möt andra där dom är
  • Se verkligheten som den är 

Målet är att öka din medvetenhet om hur du fungerar och reagerar i olika situationer, för att på så sätt ha fler handlingsalternativ i framtiden.

Göran Carlsson

Jag har varit verksam som chef i näringslivet i många olika befattningar under mer än 35 år.

 

Jag är också utbildad vid Gestaltakademins organisationslinje, där jag diplomerades 1992.

 

Författare till böckerna Livet tar gestalt och Hitta ditt personliga ledarskap.

 

Mer information om mig


 

Läs mer om böckerna

Aktuellt

Erbjudande !

 

Valfri bok ovan 150:-
Båda böckerna 240:-
porto tillkommer 30:-

Faktura skickas i försändelsen.

 

Skicka mail, använd kontaktformuläret eller ring för beställning.

 

Läs mer om böckerna här