Vill du beställa nedanstående böcker så skicka ett mail med namn och adress eller använd kontaktformuläret. Du kan också kontakta mig på telefon. Moms ingår med 6% i bokpriset. Porto tillkommer. Vid större beställningar kontakta mig för offert.

Böckerna skickas med faktura.

 

De går också att köpa på  Adlibris eller Bokus eller beställas i bokhandeln.

Pris 190:- Pris 190:-

Vad innebär det att vara ledare?

Ledarskapet är mångfasetterat och det finns inga generella svar på hur en viss situation skall hanteras.

Den här boken ställer att antal frågor att reflektera över, och ger några svar som kan hjälpa dig att forma ditt personliga sätt att vara ledare. Att utvecklas som ledare och människa är intimt förknippade med varandra. Bränslet i denna utveckling är din medvetenhet. Ju mer du ökar din medvetenhet, ju fler handlingsalternativ skapar du för dig i olika situationer.

En viktig del av boken är de många övningar som du kan göra för att öka din medvetenhet inom olika områden.

 

Författaren har över 35 års erfarenhet av ledarskap i många olika chefsbefattningar, på olika nivåer t.ex. VD, personalchef, utvecklingschef. Han har också arbetat med utbildning av chefer och som handledare. 

 

ISBN   978-91-633-8259-8

 

 Provläs utdrag ur boken och läs recension

Pris 180:- Pris 180:-

Vad är då detta för en bok?

Är det en beskrivning av gestaltteori och gestaltterapi?

I viss mån. Det är min beskrivning och min upplevelse.

 Men det finns också delar som kanske inte är renodlad gestaltterapi. Och det är helt medvetet från min sida. Jag vill beskriva oss människor och våra relationer på många olika sätt. Ge dig tillgång till olika glasögon, med vars hjälp du kan betrakta verkligheten ur olika synvniklar. Det kan vara en hjälp till att utvidga din syn på vad verkligheten är och hur den kan beskrivas.

 

Kanske tilltalar vissa beskrivningar dig mer än andra. Så ta då fasta på dem som passar just nu. Kanske kan de andra tilltala dig senare.

 

Författaren är diplomerad från Gestaltakademins organisationslinje 1992.

 

ISBN   978-91-637-4116-6

 

Provläs utdrag ur boken

Pris 90:- Pris 90:-

Att ge ut en diktbok är som att släppa ett löv i Grand Canyon och vänta på ekot, har någon sagt.

Detta är mitt löv som jag släpper trots att kanske inte ekot blir så starkt. Men blir det bara någon form av eko så är jag nöjd. Jag ger inte ut den här boken för att tjäna pengar utan för att jag har en drivkraft att förmedla något till dig.

 

Detta gör jag i form av dikter och en del små funderingar om livet och samhället.

 

ISBN    978-91-631-3742-6

 

 Provläs utdrag ur boken