Gestaltteori och praktik

Gestaltterapin betraktar  människan som fri, dynamisk, skapande och ansvarig. Men människan skapar inte sitt liv ensam och isolerad. Hon är ständigt beroende av att vara i kontakt med sin omgivning. Man kan uttrycka det så att människans liv faktiskt skapas och uppstår i kontakten med andra människor.

 

Därför handlar det praktiska arbetet i Gestaltterapi om att undersöka och öka min medvetenhet om hur och på vilket sätt jag är i kontakt med andra människor och hela min omgivning.

 

Gestaltterapin arbetar inte med pekpinnar och förutfattade meningar om hur jag bör leva. Det handlar istället om att jag ska få tillgång till hela mitt register som människa och kunna göra medvetna val i livet, i allt från nära relationer till stora, strategiska beslut.

 

Gestaltterapin utvecklades ursprungligen som en arbetsmetod för individuell psykoterapi. Metoden har också visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för arbete med grupper, organisationer och företag. De som idag arbetar med Gestalt som metod kan alltså vara terapeuter men också specialister på utveckling av grupper och företag.

 

Nägra av kärnvärdena i gestalt är:

  • Medveten närvaro i nuet
    • Att vara i kontakt med mig själv och omgivningen här och nu och ta ansvar för de val jag gör, eller undviker att göra.
  • Autenticitet i möten och dialog
    •  Att kommunicera med och möta mina medmänniskor i en öppen, ärlig och äkta dialog.
  • Strävan efter meningsfullhet och helhet
    • Att acceptera verkligheten, som den är just nu, och utifrån den sträva efter att skapa humana, sociala och produktiva sammanhang.

Läs mer om gestalt på Gestaltakademins hemsida.