Göran Carlsson

Jag som driver Promano, har över 35 års erfarenhet av ledarskap i många olika chefsbefattningar på olika, nivåer inom främst IT-branschen.

 

Jag har också arbetat med utbildning av chefer och medarbetare för att utveckla både organisationen och medarbetarrna.

 

Coaching/handledning av chefer är ett annat område där jag är verksam.

 

1992 blev jag diplomerad från Gestaltakademins organisationslinje efter fem års studier i teori och praktik.

 

Min långa erfarenhet av att vara chef och min gestaltutbildning har starkt påverkat mitt sätt att vara ledare och människa. Jag tycker att jag kunnat göra en syntes av detta, som hjälpt mig mycket att vara en bra och trovärdig ledare. För mig går det inte att skilja det ena från det andra. Min äkta kärna måste vara med även i ledarskapet, om det skall bli äkta och trovärdigt.

 

Jag tycker också om att uttrycka mig genom det skrivna ordet, och har skrivit och gett ut tre böcker, den senaste om ledarskap.

Se dem här.

 

Under årens lopp har jag sysslat med många olika saker inom IT- branschen. Jag har varit programmerare, systemerare, utvecklingschef mm. Under 7 år drev jag en konsultfirma tillsammans med tre andra.

Mina tre sista år innan pensioneringen arbetade jag som vice VD och personalchef och tio år innan dess som VD för samma företag, nämligen ett IT-bolag inom en stor koncern.

 

 Dessutom ägnade jag en del tid åt att hålla kurser och att arbeta som konsult inom organisationsutveckling, ledarutveckling och personlig utveckling. Som  pensionär planerar jag att fortsätta att hålla kurser och att få mer tid att skriva. Jag har också under många år varit engagerad i Gestaltakademin i Skandinavien, som är en stiftelse som bedriver akademiska utbildningar i gestalt på olika sätt.

Läs mer om gestalt.

Möte 

I varje hjärta finns ett ljus

I ditt

I mitt

 

I varje själ finns det ett sår

I din

I min

 

Med varje liv finns det ett mål

Med ditt

Med mitt

 

I varje möte finns en möjlighet

Att hitta mitt ljus

Att läka mitt sår

Att se en mening med mitt liv

                 Dikt av Göran