Tjänster

Beroende på uppdragets art kan jag arbeta ensam eller tillsammans med någon kollega i mitt nätverk.

 

Oavsett vilka uppdrag vi arbetar med så utgår vi från den verklighet som uppdragsgivaren befinner sig i.

Vi tror på att de flesta människor har en vilja att åstadkomma något bra och vill väl. Av olika anledningar kan konflikter och problem uppstå, som förlamar verksamheten och inte ger medarbetarna möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

Vi letar inte efter syndabockar utan arbetar med samspelet mellan människor. Vårt främsta redskap är att bidra till att skapa en ärlig och rak dialog, som är grunden för att problem kan diskuteras öppet för att hitta lösningar.

 

Nägra exempel på uppdrag:

 • Utbildning
  • Vi utbildar och föreläser om olika ämnen inom ledarskap och personlig utveckling. Gäna med utgångspunkt från någon eller några av mina böcker.
    
 • Konsulttjänster
  • Kan handla om att stärka en ledningsgrupp eller att hjälpa till att lösa konflikter som finns i organisationen.
 • Coaching
  • Att ge en chef eller annan medarbetare möjlighet att utvecklas genom att regelbundet träffa en person som kan ge feedback och uppmuntra till att vidga perspektiven.
 • Författarskap
  • Jag har skrivit tre böcker och fler är på gång. Några av böckerna har givits ut på mitt egna förlag. (Promano)

 

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är - utan att våga vara mer av dig själv!

Det  finns ingen objektiv verklighet.  Alla av oss upplever verkligheten på sitt eget sätt - och inget är fel - alla är rätt!

Att respektera det är en bra början.